Logo

Brief aan de ouders

Beste ouder(s), voogd(en) of verzorger(s)

Misschien neemt uw zoon/dochter binnenkort deel aan het project van don’t hide inside dat georganiseerd wordt via de school. Misschien nam uw zoon/dochter reeds deel. Met deze online brief willen wij u graag informeren over de inhoud van ons project. Ons project heeft als doel psychische problemen bij jongeren bespreekbaar te maken en ze uit de taboesfeer te halen. Ons team bestaat uit hulpverleners (psychologen en therapeuten) en ervaringsdeskundigen (personen die zelf psychische problemen hebben gehad en na hun herstel hun verhaal willen vertellen).

De workshop van don’t hide inside bestaat uit een gezamenlijke sessie (met de volledige groep leerlingen) en een groepssessie (waarbij de volledige groep verdeeld wordt in kleinere groepen). Bij de gezamenlijke sessie gaan we, aan de hand van een spel, het onderwerp introduceren en kennismaken met elkaar. Aansluitend vindt de groepssessie plaats en worden leerlingen verdeeld in kleinere groepjes. Tijdens deze sessie zal er gesproken worden over psychische problemen en vooral waar jongeren terecht kunnen als zij het moeilijk hebben (voor zowel zichzelf als anderen). Noot: ten tijde van COVID-19 is ervoor gekozen om dit gezamenlijke moment ook in kleine groep te laten plaatsvinden.

Voor ons is het belangrijk om ook u als ouder, voogd of verzorger hiervan op de hoogte te brengen. Een voorstelling over deze onderwerpen kan ervoor zorgen dat er thuis plots vragen over komen of een gesprek gestart wordt. Het is belangrijk om dit thema ook thuis niet uit de weg te gaan en bespreekbaar te maken. We zijn er ons ook van bewust dat dit niet steeds eenvoudig is voor ouders, voogden en verzorgers. Om jullie hierbij te helpen, ontwikkelde wij deze website. Wij zullen hier een aantal informatieve filmpjes plaatsen. U kan hier ook meer uitleg vinden over ons project.
Verder willen wij er ook op wijzen dat u steeds met ons of met de directie van de school contact mag opnemen om vragen te stellen of problemen te signaleren.

Met vriendelijke groeten,

Team don’t hide inside

Volg onze facebook pagina voor onze verhalen. https://facebook.com/donthideinside
Stuur ons een mailtje voor extra informatie over onze workshop of voorstelling via info@donthideinside.be