Logo

Herken jij psychische problemen bij jongeren? Wij informeren je graag!

Bij don't hide inside zijn we er ons van bewust dat spreken over moeilijke thema's als depressie en zelfmoord heel wat teweegbrengt. We willen ouders dan ook graag informeren over wie we zijn, wat we doen en wat je zelf kan doen om met deze onderwerpen om te gaan. 

Herken jij psychische problemen bij jongeren? Wij informeren je graag!

Mijn zoon/dochter heeft het moeilijk, wat nu?

‘Praten helpt’, je leest het overal. Ook wanneer praten over bepaalde thema’s erg ongemakkelijk is, zorgt dit er toch voor dat je kind zich meer gesteund voelt en zich beter in hun vel gaat voelen. We stippen graag enkele belangrijke punten aan:

👉Probeer je zoon/dochter aan te moedigen om af en toe over hun ervaringen te vertellen: Verplicht je zoon/dochter niet, maar toon wel dat je er bent om te luisteren wanneer hij/zij/die daar klaar voor is. Pols af en toe eens voorzichtig hoe het met je zoon/dochter gaat. Doe dat op een informeel moment, wanneer jullie bijvoorbeeld samen de afwas doen of samen in de auto zitten.

👉Probeer te tonen dat het oké is om over je gevoelens te praten: Vertel bijvoorbeeld zelf wat een situatie met je doet. Lucht zelf af en toe eens je hart bij je gezin en maak duidelijk dat het oké is om je soms even niet zo goed te voelen. Gevoelige zaken delen maakt je kwetsbaar. 

👉Probeer respect voor het verhaal van je zoon/dochter te tonen: Jouw zoon/dochter kijkt mogelijk anders naar een situatie dan jij of ervaart de dingen misschien anders. Bespreek thema’s zonder meteen een oordeel erover te formuleren. Je kan wel vragen hoe het komt dat hij/zij/die zaken op een bepaalde manier interpreteert of waar die gevoelens vandaan komen.

👉Probeer aandachtig te luisteren: Onderbreek je zoon/dochter niet wanneer het iets vertelt en laat het uitspreken. Minimaliseer het verhaal niet, geef niet meteen advies en ga niet meteen sussen en troosten. Je kan wel knikken en aangeven dat je luistert zonder een mening te geven. 

👉Probeer de gevoelens van je zoon/dochter te erkennen: Probeer je in te leven in de gevoelens van je zoon/dochter. Je zoon/dochter kan zichzelf dom, lelijk of abnormaal voelen. Vraag aan je zoon/dochter waarom het dat zo ervaart en ga deze gevoelens niet meteen gaan ontkrachten. Bevestig de gevoelens niet, maar ontken ze ook niet. Erken dat ze er zijn.

👉Probeer niet meteen te zeggen hoe jij tegen de dingen aankijkt: tenzij je zoon/dochter dat vraagt. Jij hebt misschien een heel andere kijk op de ervaringen. Dring deze niet op, maar probeer de visie van je zoon/dochter te begrijpen door door te vragen.

👉Zorg goed voor jezelf: Je zoon/dochter horen spreken over dergelijke moeilijke thema's kan een stevige indruk nalaten. Het is dan ook meer dan toegestaan om ook voor uzelf te zorgen en te praten over deze moeilijke dingen met iemand in uw omgeving (niet-professioneel en professioneel).

Neem zeker eens een kijkje bij:

Help! Heeft mijn kind psychische problemen?

De campagne 4 voor 12 is een initiatief van VLESP, VVGG en Te Gek!? en wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid. Het doel van de campagne is de brede bevolking sensibiliseren om alert te zijn voor signalen van psychische kwetsbaarheid en ermee aan de slag te gaan. Op die manier willen we mensen aanmoedigen om er te zijn voor elkaar en psychische problemen sneller op te merken. 

Website

Help! Mijn kind denkt aan zelfmoord

Je denkt of weet dat je zoon of dochter aan zelfmoord denkt? Je kind ondernam een zelfmoordpoging? Op de website Help! Mijn kind denkt aan zelfmoord vind je informatie en tips rond het omgaan met de zelfmoordgedachten van je kind. Op deze website vindt u informatie en tips. 

Website

Help! Mijn kind voelt zich depressief

Voor meer info over depressie, hulpverlening en hoe de omgeving hulp kan bieden kan je terecht op de volgende website:

Website

"Misschien neemt uw zoon/dochter binnenkort deel aan het project van don’t hide inside dat georganiseerd wordt via de school. Misschien nam uw zoon/dochter reeds deel. Met deze online brief willen wij u graag informeren over de inhoud van ons project."

Lees de brief hier

Volg onze facebook pagina voor onze verhalen. https://facebook.com/donthideinside
Stuur ons een mailtje voor extra informatie over onze workshop of voorstelling via info@donthideinside.be