Logo

Hoe ervaren anderen onze voorstelling?

Leerlingenbegeleidster Sint-Gabriëlcollege Boechout:

👉 Een team dat bestaat uit psychologen, therapeuten en ervaringsdeskundigen uit de Psychiatrische instelling van Duffel brengt als opener van de workshop een ontroerend toneelstuk rond depressie, zelfverwonding en zwarte gedachten. 

Het toneelstuk, dat een 20-tal minuten duurt, is de voorstelling van een levensechte gezinssituatie. Voor sommige leerlingen is dit herkenbaar en zeer aangrijpend. Nadien volgt een interactieve nabespreking in kleine groepen, onder begeleiding van het team uit Duffel. Dit is een echte meerwaarde. Zo leren de jongeren dat piekeren en je terugtrekken geen oplossing bieden aan negatieve gedachten. Praten helpt echt! 

De jongeren krijgen zicht op de hulp die bestaat en de ondersteuning die ze kunnen bieden aan vrienden die het moeilijk hebben. Tijdens de nabespreking zijn geen leerkrachten aanwezig, zo kunnen de leerlingen vrijuit spreken over hun gevoelens en emoties of de vragen formuleren die hen daaromtrent bezig houden. Op het einde van de workshop vullen de leerlingen een evaluatieblad in dat achteraf met iemand van het team uit Duffel en de betrokken leerkrachten besproken wordt. Leerlingen kunnen ook anoniem een bericht sturen waarin ze hun probleem kunnen aankaarten.

Een leerling getuigde dat ze dankzij de workshop haar probleem heeft kunnen benoemen en de juiste mensen heeft gevonden om er iets aan te doen. Sommige leerlingen pleiten ervoor om deze workshop in het 4de jaar te plaatsen. Deze workshop is een aanrader om onbespreekbare emotionele problemen ter sprake te brengen in een veilige omgeving met een deskundige begeleiding.

Dr. Ann Berens (psychiater/medisch directeur UPC Duffel):

👉 Psychische problemen kunnen de kwaliteit van je leven ernstig bepalen. 

Volgens sommigen zijn de middelen onvoldoende, volgens anderen zijn de middelen niet goed verdeeld. Vanuit mijn lange ervaring als psychiater in een groot psychiatrisch ziekenhuis ben ik tot het besluit gekomen dat het heel wat levenskwaliteit kan genereren en maatschappelijk kostenefficiënter is om mensen geen jaren nodeloos te weten lijden i.p.v. te zoeken naar gepaste hulp. 

Hoe vroeger je in contact komt met hulpverlening, hoe beter de middelen kunnen worden ingezet om erger te voorkomen. Een initiatief als don't hide inside is ontstaan uit de reguliere zorg vanuit het besef dat preventie veel erger kan voorkomen. Taboe doorbreken, handvaten aanreiken aan leerkrachten en leerlingen is mijns inziens van onschatbare waarde om in te investeren. Waar ervaring en expertise samenkomen, is de belangrijkste hindernis al genomen.

Volg onze facebook pagina voor onze verhalen. https://facebook.com/donthideinside
Stuur ons een mailtje voor extra informatie over onze workshop of voorstelling via info@donthideinside.be