homewiemotivatiebeschrijving  geschiedeniscontact   
 

- Preventieprogramma in scholen met eerst een kwalitatieve theatervoorstelling en nadien psycho-educatie door middel van interactieve groepswerking.

- Doelpubliek: vanaf 15 jaar.

- Duur: twee Ó drie lesuren in de voor- of namiddag.

- We kunnen in gans Vlaanderen geboekt worden.

- We doen zowel een voor- als natraject.

Voortraject: eerste contact ter kennismaking en tips naar de voorstellingsdag toe.

Natraject: nabespreking, bespreking evaluatieformulieren, tips en advies.

- Tijdens de info-sessie zal er informatie gegeven worden over depressie, automutilatie, su´cidegedachten...

5 grote pijlers:

  • Wat is depressie, automutilatie, su´cidegedachten
  • Hoe te voorkomen
  • Wat te doen indien een vriend/vriendin over problemen komt vertellen
  • Waar kan men terecht voor hulp
  • Wat te toen bij zelf problemen ervaren, waar kan men terecht voor hulp

Na de info-sessie krijgt elke leerling een evaluatieformulier dat ze invullen om nadien te deponeren in een daarvoor bestemde brievenbus op school.

Als laatste vraag op deze evaluatie zal staan: "Wens je dat er contact met je opgenomen wordt, zo ja, door wie?" klastitularis, zorgco÷rdinator, CLB, ...

Op deze manier proberen we de drempel onmiddellijk te verlagen.