homewiemotivatiebeschrijving  geschiedeniscontact   
  Het project 'Don't Hide Inside' kent zijn opstart in mei 2015 naar aanleiding van bedenkingen van therapeuten bij de taboe rond psychische problemen die er heerst bij jongeren.

Er werd een projectplan uitgewerkt, met eerst het uitschrijven van het script van de theatervoorstelling, het zoeken van geschikte acteurs ( bestaande uit hulpverleners en ervaringsdeskundigen ), het verzamelen van beeld en muziekmateriaal.

Psychotherapeuten en ervaringsdeskundigen werkten de inhoud van de educatieve sessies uit en een externe regisseur, Lieve Meyer, werd ingeschakeld om het geheel naar een artistiek plan te trekken.

Sinds oktober 2015 werden er op regelmatige basis repetities georganiseerd. In februari 2016 zijn try-outs voorzien met een kleine selectie jongeren en leerkrachten van het St.Gabriëlcollege te Boechout om het project te toetsen.

Op 11 mei 2016 ging de theatervoorstelling in première in de congreszaal van PZ Duffel. Uitgenodigd werden: zorgcoördinatoren van scholen, directie van scholen, JAC, CLB, artsen, enz...

Er werden reeds in het najaar van 2015, voorjaar 2016 contacten gelegd met verschillende scholen uit de regio (Boechout, St. Kat. Waver, Lier en Duffel) die het project willen implementeren in hun jaarplanning 2016-2017.

De hoop is dat het project daarna verdere financiering en bekendheid vindt om in de hele regio Antwerpen te kunnen worden aangeboden aan scholen.

De website van het project staat nu online, evenals een druk bezochte Facebook pagina. ( www.facebook.com/donthideinside )